ODHAD DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V OBCÍCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Populační kalkulátor je internetová aplikace, která pro zadaný rozsah plánované nové výstavby modeluje vývoj počtu obyvatel obce, věkovou strukturu populace nové výstavby a její nároky na sociální infrastrukturu. Aplikace je využitelná pouze pro obce Středočeského kraje

Aplikace využívá certifikovanou metodiku, která vznikla ve spolupráci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je výsledkem projektu Technologické agentury České republiky TL01000170 „Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza“.

 

 Uživatelská dokumentace
 Plné znění metodiky zde
 WWW stránka projektu
1. Vyberte obec v mapě nebo vyhledávacím boxu:
Načítám seznam obcí...
Jádro suburbanizace
Suburbánní obec
Obec s populačním ziskem
Obec s populační ztrátou/stagnací
2. Planovaná výstavba - zadejte počet bytů v nových rodinných (RD) a bytových (BD) domech:
202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040
bd
rd
Urbánní a regionální laboratoř
Centrum pro populační prognózóvání a aplikovanou demografii
Přírodovědecká fakulta UK
Technologická agentura České republiky